Land-Zee interacties

 • Samen met onze partners werken wij aan de duurzame ontwikkeling van ons werkgebied. Wij richten ons hierbij op het gebruik en beheer van kust en zee, waarbij ontwikkelingen gecombineerd worden met de bescherming van biodiversiteit en sociale, historische en culturele waarden. Hierbij streven wij naar netto natuurwinst. Als versterking van de kust noodzakelijk is, zijn wij een groot voorstander om bouwen door en met de natuur toe te passen. Hierbij moet er een evenwicht zijn tussen economische ontwikkeling en ecologie. Bij kustontwikkeling en –beheer, streven we de ketenbenadering na door bij elk aspect duurzaamheid mee te laten nemen. De relatie tussen zee en land is sterk aanwezig en werkt naar beide kanten.

  • ypcc

   Young Professionals Coastal Community (YPCC)

   De principes van YPCC zijn: “Samenwerken en kennisuitwisselen tussen experts en studenten door de ontwikkeling van een uitdagend traningsprogramma met aantrekkelijk veldwerk geleid door experts.”

   www.ypcc.eu

   YPCC Brochure
  • SUSTAIN

   (EUROPESE UNIE, 2010-2013)

   sustain-logoSUSTAIN was een driejarig project met 12 partner organisaties uit de gehele EU. SUSTAIN heeft een methodologie en scoringsaanpak ontwikkeld, gebaseerd op indicatoren die een eigen beoordeling mogelijk maakt door lokale en regionale autoriteiten. Hiermee kan een beoordeling gemaakt worden betreffende de duurzaamheid prestatie met oog op het verbeteren van het beheer van de kustzone.

   www.sustain-eu.net

   SUSTAIN Brochures
 • OURCOAST

  PUTTING ICZM INTO PRACTISE (EUROPESE UNIE, 2009-2012)

  ourcoast_logoOURCOAST was een driejarig project in opdracht van het Directoraat Generaal (DG) Milieu van de Europese Commissie om de uitwisseling van goede praktijkvoorbeelden van kustbeheer en -beleid mogelijk te maken en te ondersteunen. OURCOAST was met name gericht op aanpassing aan risico’s, invloeden van klimaatverandering,  informatie en communicatie systemen, planning en land beheerinstrumenten.

  www.ec.europa.eu/ourcoast

  OURCOAST Brochures

  CoastLearn

  coastlearnCoastLearn is een Europees op internet gebaseerd beroepsopleidingpakket over Integraal Kustbeheer (ICZM). Het is opgezet in 2000 door Kust & Zee samen met een groot aantal partnerorganisaties in Europa. Het is in eerste instantie gericht op kustbeheerders en -planners werkend op lokaal, regionaal en national niveau. De tweede doelgroep is het onderwijs en NGO’s. (het is beschikbaar in 13 Europese talen).

  www.coastlearn.org