Kamer wil minder ballonnen

De Tweede Kamer heeft een motie aangenomen van de Partij voor de Dieren die gemeenten oproept actief het oplaten van ballonnen te ontmoedigen. Het aannemen van deze motie is van belang, omdat hiermee wordt erkend dat het oplaten van ballonnen een probleem vormt en een bijdrage levert aan de plastic soep. Hoe de regering invulling gaat geven aan “actieve ontmoediging” moet nog blijken. Gemeenten kunnen bijvoorbeeld via het verlenen van vergunningen bij evenementen bepalen dat bij feestelijkheden of demonstraties geen ballonnen mogen worden opgelaten.

www.dieballongaatnietop.nl
NOS nieuws

About the Author

Vereniging Kust en Zee

Vereniging Kust & Zee is een Europese organisatie die internationaal bekend staat onder de naam: Coastal & Marine Union EUCC. We werken aan duurzame oplossingen.