Lidmaatschap

 • Word Vriend van Kust & Zee

  vrienden

  Voor maar € 2 per maand, en help ons:

  • bruinvissen uit vissersnetten te houden
  • het onderwaterleven op scheepswrakken te beschermen
  • loodalternatieven en biolijnen te ontwikkelen en het gebruik stimuleren in de zeehengelsport
  • bij het herstellen van mosselbanken in de Waddenzee
  • unieke badplaatsen uniek te houden
  • vervuiling aan te pakken
 • Professioneel Lidmaatschap

  Voor degenen die beroepsmatig betrokken zijn bij beheer en onderzoek op het gebied van natuur, milieu en duurzame ontwikkeling van kust en zee zijn er diverse lidmaatschapsvormen bij de internationale Coastal & Marine Union.

  Nalatenschap

  Heeft u er wel eens over nagedacht om geld na te laten aan een goed doel?
  Deze bijzondere manier van geven kunt u via de notaris vastleggen in uw testament.

  U kunt Kust & Zee op twee manieren in uw testament opnemen:

  • u kunt Kust & Zee (mede)erfgenaam maken. De nalatenschap wordt dan, volgens de bepalingen die u opneemt in uw testament, verdeeld onder de erfgenamen.
  • of u kunt een legaat aan Kust & Zee opnemen in uw testament. U schenkt dan een vooraf vastgesteld bedrag of goed aan Kust & Zee.
 • ANBIlogoVereniging Kust & Zee (EUCC) is door de Belastingdienst erkend als een Algemeen Nut Beogende Instelling. Giften aan Vereniging Kust & Zee zijn aftrekbaar van het belastbaar inkomen volgens de normale voorwaarden van de Belastingdienst.

  keurmerk_logo

  Kust & Zee is aangesloten bij het Keurmerk Goede Doelen. Wij hanteren de IF gedragscode.

  Notariële schenking

  Maak gebruik van maximaal belastingvoordeel en zet uw gift om in een notariële schenking! Een notariële schenking is een vorm van schenken met maximaal belastingvoordeel voor u. Op deze manier is de schenking namelijk volledig aftrekbaar van de inkomstenbelasting.