ANBI – Kust & Zee

 • ANBIlogo

  Coastal & Marine Union  (EUCC) / Vereniging Kust & Zee  is door de Belastingdienst erkend als een Algemeen Nut Beogende Instelling. Giften aan  Coastal & Marine Union  (EUCC) / Vereniging Kust & Zee zijn aftrekbaar van het belastbaar inkomen volgens de normale voorwaarden van de Belastingdienst.

  Doelstelling

  Wij richten ons op het duurzaam gebruik en ontwikkeling van de kuststrook en de zee. Hier maken verantwoord toerisme, duurzame visserij en het gebruik van duurzame energiebronnen deel vanuit. Wij vragen aandacht voor veiligheid en de risico’s van klimaatverandering en denken samen met de overige betrokkenen mee over oplossingen. Ook werken wij aan de versterking van het landschap, de natuurlijke verbindingen voor trekkende dieren en het cultureel erfgoed, langs de kust en op zee. Om dit alles te bereiken zetten wij overlegstructuren op om de duurzame bescherming en ontwikkeling van de kust en zee te realiseren. Maar ook zetten wij projecten op en werken we mee aan onderzoek. Hierbij houden wij ontwikkelingen binnen de Europese Unie nauwlettend in het oog. Wij werken niet alleen, want we kunnen onze doelstellingen alleen bereiken door samen te werken met onze partners: onze leden en de stakeholders die betrokken zijn bij kust en zee.

  Uitgeoefende activiteitens

  Activity Report (2014)

  Beleidsplan

  Beleidsplan Vereniging Kust & Zee / Coastal & Marine Union (EUCC)

  Bestuur

  De EUCC Executive Committee is als volgt samengesteld:

  President: Albert Salman (NL)
  Vice-President: Vacature
  Lid: Natasha Barker (UK)
  Internationale Secretaris: Francisco Taveira Pinto (PT)
  Penningmeester: Hendrik van Dijk (NL)

  Beloningsbeleid bestuurders

  Onkostenvergoeding voor werkelijk gemaakte reis- en verblijfkosten.

  Beloningsbeleid personeel en directie

  Kust & Zee / Coastal & Marine Union (EUCC) is zich er zeer van bewust dat zij werkt met projectsubsidies, sponsor en ledengelden. Het beloningsbeleid is hierop afgestemd en is maatschappelijk zeer goed te verantwoorden. Globaal volgen wij de cao Welzijn en Maatschappelijke Dienstverlening. Een inflatiecorrectie of loonsverhoging is echter niet vanzelfsprekend. Medewerkers van Kust en Zee krijgen geen overuren betaald, 13e maand, bonussen, auto van de zaak of dure kerstpakketten.
  Ook het beloningsniveau van het management team is zeer gematigd en komt niet boven schaal 12 uit (cao Welzijn).

 • Contact

  Postadres:
  Coastal & Marine Union  (EUCC) /
  Kust & Zee
  Postbus 11232
  NL-2301 EE Leiden

  Bezoekadres:
  Rapenburg 8
  2311 EV Leiden
  T: 071-5143719
  E: info@kustenzee.nl
  W: www.kustenzee.nl

  Kamer van Koophandel (NL)
  40447714

  Fiscaal nummer (NL)
  804336192

  IBAN
  NL 58 INGB 0000 0009 16

  Controleverklaring