Noordwijk en Hoek van Holland bekroond voor groen beleid

QualityCoast Award Uitreiking

10 Oktober 2015 | Grand Hotel Huis ter Duin | Noordwijk aan Zee

Op 10 oktober, Dag van de Duurzaamheid, verzorgde Vereniging Kust & Zee in samenwerking met de gemeente Noordwijk een middag in het teken van ‘Quality Coast’: hoe zien mooie, schone en duurzame kustplaatsen eruit en hoe wordt je nu zo’n QualityCoast plaats? Noordwijk en Hoek van Holland ontvingen deze dag een nieuwe QualityCoast Award voor duurzaam toerisme.

20161010-_DSC5431
De gemeente Noordwijk kreeg een Gouden award uitgereikt; met de vermelding dat er beleid ‘in de pijplijn’ ligt, zoals het Duurzaamheidsplan en de Omgevingsvisie, dat een Platina award in de nabije toekomst mogelijk zou moeten maken. Daarnaast is de afgelopen 2 jaar onder meer een duurzaamheidscoördinator aangesteld, worden bezoekersstromen gemonitord en is de ambitie vastgesteld om in 2030 een energie-neutrale gemeente te worden.

Hoek van Holland klom dit jaar een stap omhoog en nam een Zilveren QualityCoast Award in ontvangst. Ten opzichte van de Bronzen award uit 2014 was er duidelijk werk gemaakt van het ‘vergroenen’ van de omgeving, het ontwikkelen van duurzame bereikbaarheid en geeft het ‘Programma Duurzaam’ van de gemeente Rotterdam een duidelijk kader voor initiatieven.

Dit is slechts een greep uit de onderzochte prestaties; een overzicht van de specifieke scores en prestaties is te raadplegen via www.qualitycoast.info/?page_id=683

De Noordwijkse wethouder duurzaamheid Mevr. M.J.C. Fles en voorzitter van de Gebiedscommissie Hoek van Holland dhr. K. de Koning ontvingen de QualityCoast Award en bijbehorende vlaggen, die door hen ter plaatse in top gehesen werden.

Paneldiscussie “Kustbebouwing”

Vervolgens is met een paneldiscussie ingezoomd op een specifiek discussiepunt als het gaat om duurzame kustplaatsen: “Kustbebouwing”.  De mogelijkheden voor bebouwing langs de Nederlandse kust zijn in een ander perspectief komen te staan nadat minister Schultz eind 2015 bekend maakte dat ze het landelijk bouwverbod in de kustzone wil intrekken om meer projecten in de kustzone te kunnen realiseren. Ook zorgt dit ervoor dat strandtenten gemakkelijker –onder strikte voorwaarden- het jaarrond op strand kunnen blijven staan.  Verschillende natuurbeschermingsorganisaties en politieke partijen  zijn bang dat de versoepeling van de regels ten koste gaat van het unieke open kustlandschap. Daarentegen zien ondernemers kansen voor het toerisme; het jaarrond exploiteren van de strandtenten en het plaatsen van strandhuisjes voor overnachtingen op het strand. Dit biedt mogelijkheden voor werkgelegenheid en economische ontwikkelingen.

Panelleden:

•Mevr. Marie José Fles (Wethouder Duurzaamheid, gemeente Noordwijk);
•Dhr. Piet  Jonker (voorzitter Stichting Duinbehoud);
•Dhr. Klaas de Koning (voorzitter Gebiedscommissie Hoek van Holland);
•Dhr. Nico Stokman (Noordwijkse Ondernemers Vereniging).

Moderator: Albert Salman (Vereniging Kust & Zee)

Door panelleden en deelnemers in de zaal werden er verschillende meningen uitgewisseld over het dilemma: inspelen toenemende vraag naar toerisme en recreatie op het strand, of inzetten op kwaliteitsverbetering van de toeristische voorzieningen in het directe achterland? Er was grotendeels overeenstemming dat het strand voor Natura2000 gebieden open moet blijven en bebouwing zich moet concentreren op de het gedeelte van het strand voor de bebouwde kom. Maatwerk moet uitwijzen of het binnen de identiteit van een badplaats past om meer te bebouwen. Zo past het bijvoorbeeld beter in een grootstedelijke badplaats als Hoek van Holland terwijl Noordwijk er  voor heeft gekozen mondjesmaat (10 objecten) nieuwe ontwikkelingen toe te staan omdat de ‘vrije uitkijk naar zee’ als unieke waarde van Noordwijk is bepaald. De Zeeuwse gemeenten bleken afgezien van de bestaande paviljoens geheel geen nieuwe ontwikkelingen op het strand te zullen toestaan – de huidige open kust trekt immers Belgische toeristen in grote getale aan – waarom daar verandering in brengen?

Wij danken alle aanwezigen en in het bijzonder de Panelleden en de gastheren van gemeente Noordwijk en Grand Hotel Huis ter Duin!

About the Author

Vereniging Kust en Zee

Vereniging Kust & Zee is een Europese organisatie die internationaal bekend staat onder de naam: Coastal & Marine Union EUCC. We werken aan duurzame oplossingen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *