Rijke Kust en een Gezonde Zee

 • Zwerfvuil op Zee

  De hoeveelheid afval in zee is een steeds groter probleem voor mens en dier. Naar zeggen komt er per seconde 206 kg afval in de oceanen bij. Grote delen van de oceaan zijn veranderd in een plastic soep. Het meeste afval in de Noordzee komt hier terecht vanaf stranden, schepen en rivieren. Dieren zien bepaald soort afval aan voor eten of raken verstrikt in touwen en netten.

  corkuyvenhoven

 • Kaderrichtlijn Mariene Strategie

  De Kaderrichtlijn Mariene Strategie bestaat uit afspraken die ervoor zorgen dat er een goede balans is tussen het gebruik en behoud van een gezonde zee. Het doel is om voor de huidige en toekomstige generatie een schone, gezonde en productieve Noordzee vol leven te hebben, waar duurzaam gebruik mogelijk is. Kust & Zee is op diverse manieren betrokken bij de uitvoering hiervan.

 • Natuurherstel

  Kust & Zee werkt al 25 jaar aan het behoud van natuurlijke en robuuste kusten, aan natuurbescherming en de aanpassing aan klimaatverandering. Het netwerk steunt NGO’s en beheerders van delta’s, wadden, duinlandschappen en andere kusttypen.

  sefton