News over Vereniging Kust & Zee

Hier leest u het laatste nieuws over Vereniging Kust & Zee.

Vereniging Kust & Zee (EUCC) is door de Belastingdienst erkend als een Algemeen Nut Beogende Instelling. Giften aan Vereniging Kust & Zee zijn aftrekbaar van het belastbaar inkomen volgens de normale voorwaarden van de Belastingdienst.

Vereniging Kust & Zee
Copyrights © 2018 Vereniging Kust & Zee