Lidmaatschap

Er zijn een aantal vormen om uw bijdrage te leveren aan Vereniging Kust & Zee.
Hieronder vindt u de mogelijke vormen van lidmaatschap en/of bijdrage.

Vriend van Kust & Zee

Voor maar € 2 per maand, en help ons met:

  • Bruinvissen uit vissersnetten te houden.
  • Het onderwaterleven op scheepswrakken te beschermen.
  • Loodalternatieven en biolijnen te ontwikkelen en het gebruik stimuleren in de zeehengelsport.
  • Bij het herstellen van mosselbanken in de Waddenzee.
  • Unieke badplaatsen uniek te behouden.
  • Vervuiling aan te pakken.

Professioneel Lidmaatschap

Voor degenen die beroepsmatig betrokken zijn bij beheer en onderzoek op het gebied van natuur, milieu en duurzame ontwikkeling van kust en zee zijn er diverse lidmaatschapsvormen bij de internationale Coastal & Marine Union.

Nalatenschap of schenking

Heeft u er wel eens over nagedacht om geld na te laten aan een goed doel? Deze bijzondere manier van geven kunt u via de notaris vastleggen in uw testament.

U kunt Kust & Zee op twee manieren in uw testament opnemen:

  • U kunt Kust & Zee (mede)erfgenaam maken. De nalatenschap wordt dan, volgens de bepalingen die u opneemt in uw testament, verdeeld onder de erfgenamen.
  • Of u kunt een legaat aan Kust & Zee opnemen in uw testament. U schenkt dan een vooraf vastgesteld bedrag of goed aan Kust & Zee.