Duurzame Ontwikkeling

Vanaf de start in 1989 is Kust & Zee Europa’s toonaangevende organisatie als het gaat om de ontwikkeling en uitvoering van integraal kustbeheer en de aanbevelingen over dit onderwerp.

Maritieme ruimtelijke planning

Voor de nieuwe richtlijn maritieme ruimtelijke planning heeft Kust & Zee de waardevolle kennis, ervaring en netwerk om bij het voldoen aan de eisen van ‘land-zee interacties’ dit te ondersteunen.

Duurzaam Toerisme

Veel kustplaatsen in Europa hebben de afgelopen decennia zwaar geleden onder het toegenomen aantal bezoekers. Massatoerisme heeft op veel plaatsen geleid tot verlies van natuur en landschap en van het eigen karakter en de leefbaarheid van de badplaats.

Steeds meer vakantiegangers willen daarom weten wat daar op hun vakantiebestemming aan gedaan wordt. Kustplaatsen die de neerwaartse trend hebben gekeerd kunnen daarvoor nu erkenning krijgen door deelname aan het QualityCoast programma.

Young Professionals Coastal Community (YPCC)

De principes van YPCC zijn: “Samenwerken en kennisuitwisselen tussen experts en studenten door de ontwikkeling van een uitdagend traningsprogramma met aantrekkelijk veldwerk geleid door experts.”

SUSTAIN

Dit was een driejarig project met 12 partner organisaties uit de gehele EU. SUSTAIN heeft een methodologie en scoringsaanpak ontwikkeld, gebaseerd op indicatoren die een eigen beoordeling mogelijk maakt door lokale en regionale autoriteiten. Hiermee kan een beoordeling gemaakt worden betreffende de duurzaamheid prestatie met oog op het verbeteren van het beheer van de kustzone.