071 51 437 19          info@kustenzee.nl        

Wat doet de Verening Kust & Zee?

Vereniging Kust & Zee is een Europese organisatie die internationaal bekend staat onder de naam: Coastal & Marine Union – EUCC. We werken aan duurzame oplossingen voor een rijke kust en een gezonde zee, waarbij behoud, gebruik, beheer en ontwikkeling samengaan en mens en natuur in evenwicht is. 

Bekijk hieronder onze activiteiten.

Vereniging Kust & Zee (EUCC) is door de Belastingdienst erkend als een Algemeen Nut Beogende Instelling. Giften aan Vereniging Kust & Zee zijn aftrekbaar van het belastbaar inkomen volgens de normale voorwaarden van de Belastingdienst.

Vereniging Kust & Zee

   071 51 437 19

  info@kustenzee.nl

     Rapenburg 8, 2311 EV Leiden

Copyright © 2023 Vereniging Kust & Zee