Natuurherstel

Kust & Zee werkt al 25 jaar aan het behoud van natuurlijke en robuuste kusten, aan natuurbescherming en de aanpassing aan klimaatverandering. Het netwerk steunt NGO’s en beheerders van delta’s, wadden, duinlandschappen en andere kusttypen.

Duinnetwerken

Duinnetwerken bestaan uit actieve gemeenschappen van de deelnemers, en zijn een erkende bron van expertise en autoriteit op mondiaal niveau. De leden zijn onder andere terreinbeheerders, nationale beleidsmakers, studenten, onderzoekers, ecologen, geomorfologen, hydrologen, boswachters, kustingenieurs en toerisme managers. Het gemeenschappelijk belang is dat van de natuurlijke hulpbronnen van de duinen en stranden en de wens om duurzame oplossingen voor het duinbehoud te vinden.

Lees meer

Mosselwad (2010-2015)

Het project Mosselwad wil het herstel van mosselbanken in de Waddenzee bevorderen door nieuwe experimentele mosselbanken aan te leggen, de ontwikkeling van zich herstellende mosselbanken te volgen en onderzoek uit te voeren aan experimenteel aangelegde mosselbanken. Dit herstelproject wordt gedragen door vereniging Kust & Zee samen met IMARES Wageningen UR, Koninklijk Nederlands Instituut voor Zeeonderzoek (NIOZ), SOVON Vogelonderzoek Nederland en Universiteit Utrecht, Faculteit Geowetenschappen.

Lees meer

Natuurbescherming in Centraal en Oost Europa

Tussen 1996 en 2012, heeft het EECONET Action Fund 96 projecten met een budget van in totaal ca. € 10.000.000 gerealiseerd. Door middel van deze projecten is er meer dan 160.000 hectare land beschermd, in 15 landen. Eén van die gebieden is het Oder Delta Natuurpark (ODNP), dat in 2005, als resultaat van tien jaar werk van EUCC Internationaal en EUCC-Polen is geopend. Het hele park, 4000 ha, is een Natura 2000-gebied.

Aanpassing aan klimaatverandering

Kust & Zee is een groot voorstander van de ontwikkeling van het EU-beleid inzake klimaatverandering ten aanzien van mitigatie en aanpassing. Omdat Kust & Zee de kennis heeft opgedaan in de aanpassing in kust- en zeegebieden, willen we een bijdrage leveren op het gebied van biodiversiteit, toerisme en maritieme ruimtelijke ordening.